ارتباط و تعامل کاری

فضاهای کاری و گروه‌ها

برای تیم‌ها و سازمان‌های کاری مختلف خود، فضاهای کاری (Workspaces) جدا بسازید. همه‌ی ارتباطات یک فضای کاری را یکجا متمرکز کنید.

بر اساس موضوع، تیم‌ یا زیرتیم، پروژه، مشتری و … گروه‌های خصوصی یا عمومی بسازید. با هر عضوی از یک فضای کاری به راحتی Chat را آغاز کنید.

همه‌ی اعضای یک فضای کاری می‌توانند در گروه‌های عمومی عضو شوند. گروه‌های خصوصی فقط توسط اعضایشان قابل مشاهده هستند.

رشته پاسخ (Thread) :

گفت و گو‌های موازی داخل گروه‌ها را در داخل رشته پاسخ‌ها انجام دهید. همه‌ی پیام‌هایی که حول یک بحث مشخص فرستاده‌ شده‌اند را یکجا مشاهده کنید. رشته پاسخ‌ها جلوی تداخل این بحث‌ها با موضوع یا پروژه‌ی گروه را می‌گیرند.

جست و جو در گروه‌ها و پیام‌های شخصی

به راحتی در میان همه‌ی پیام‌های گروه‌ها و پیام‌های شخصی مختلف در یک محیط کاری جست و جو کنید.

مدیریت فایل ها

فایل‌‌های با پسوند‌های مختلف را به راحتی در میان گفت و گوها ارسال کنید و همه‌ی آن‌ها را یکجا مشاهده کنید. می‌توانید در میان فایل‌های ارسال شده به جست و جو بپردازید

مدیریت کارها، تقویم‌ها و یادآورها

مدیریت کارها

پیام‌ها را تبدیل به کار(Task) کنید و انجام دهنده‌ی آن را از اعضای گروه مشخص کنید. همه‌ی کارهای یک گروه را یک‌جا مشاهده کنید. با استفاده از رشته پاسخ‌ها حول پیام‌ها گفت و گو کنید.

تقویم و رویدادها

پیام‌ها را تبدیل به رویداد(event) کنید. آن رویداد به تقویم گروه اضافه می‌شود و همه‌ی اعضای گروه از آن مطلع می‌گردند. حاضرین در یک رویداد را از اعضای گروه مشخص کنید. تقویم‌های گروه‌های مختلف خود را به صورت ماهانه یا هفتگی ‌می‌بینید.

یادآورها

اگر می‌خواهید یک پیام را در زمان مشخصی به خود یا اعضای دیگری از محیط کاری یادآوری کنید، بر روی آن پیام یادآور بسازید.

لیموبات

لیمو بات هر کار، رویداد یا یادآوری که بر روی پیام‌های یک گروه ساخته می‌شود را در گروه اطلاع می‌دهد.

یکپارچه‌سازی و App

با API هایی که در سطوح مختلف ارائه می‌شود می‌توانید لیمو را با نرم‌افزارها و سرویس‌های آنلاینی که در کار خود از آن‌ها استفاده می‌کنید یکپارچه کنید. و بدین ترتیب لیمو را به مرکز فضای کاری خود تبدیل کنید که از طریق آن هم از آخرین وضعیت این ابزارها در لحظه مطلع هستید و هم می‌توانید آن‌ها را مدیریت کنید.

صفحه توسعه‌دهندگان

اعلان‌های مربوط به نرم‌افزارهای سازمانی رایج مانند اتوماسیون‌های اداری، سامانه‌های مکاتبات، Outlook و … را در لیمو دریافت کنید. بر روی پیام‌های مربوط به این سامانه‌ها عملکرد(Action)هایی مانند ارسال پاسخ را تعریف کنید.

گزارش‌ها و اعلان‌های ابزارهای ویژه‌ی توسعه‌دهندگان نرم‌افزار را در لیمو دریافت کنید و متناسب با اعلانی که دریافت کرده‌اید از داخل لیمو واکنش نشان دهید. ابزارهایی همچون Gitlab، Sentry، Jenkins CI و ….

و بسیاری ابزار دیگر در حوزه‌های مختلف …

ورود به لیمو